I tingretten tilsto mannen at han en natt sist vinter tok med seg tre elektriske sager fra en byggeplass i Bjugn. Fordi vedkommende tidligere er dømt for tyveri, ligger dette nye forholdet i grenseland for ubetinget fengsel.

Retten har i formildende retning lagt vekt på den uforbeholdne tilståelsen, samt at handlingene framstår som noe uoverveide. Rimelig tvil kommer vedkommende til gode. Politiets forslag om 14 dager fengsel blir funnet passende av retten. Domfelte erklærte at han vedtok dommen.