Av disse var tre kalver, fem på halvannet år og ni på to og et halvt år og eldre.

Fire dyr var felt i jaktfeltet Kverndal, to ved midtre Skråfjord, et i Berdal/Vasstrand/Beversmark, tre i Børmark, et i Momyr/Butli, fire i søndre Stordalen utmarkslag, et dyr i Mørre/Breivika/Arnevika og et i Kroken/Braset/Finset jaktfelt.