- Dette er nypløyd mark. Det er snakk om ny teknologi og en ny måte å bygge bru på. Det er ikke så rart at det er avvik i kalkylene.

- Men 22 milliarder kroner. Det er mye?

- Det er mye, men Statens vegvesen opererer også med en usikkerhetsmargin på pluss minus 40 prosent i sine beregninger. Trekker man fra 40 prosent av summen på 34 milliarder kroner, ser det straks mer lovende ut, påpeker han.

Anslagene

Det er fire prosjekt som ligger inne i prosjektet Fosenbrua:

  • Kryssing av Trondheimsfjorden med flytebru mellom Flakk og Rørvik.

  • Kryssing av Stjørnfjorden.

  • Ny vei mellom Rissa og Fevåg.

  • Tunnel fra Flakk og inn til Trondheim.

  • Dersom tunnelen inn til Trondheim er med i regnestykket, anslår Fosenbrua totalkostnaden til 12 milliarder kroner.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune gjort et eget kostnadsoverslag. Vegvesenet har brukt den planlagte flytebrua over Bjørnafjorden i Hordaland som sammenligningsgrunnlag og anslår totalkostnaden for alle de fire delprosjektene til 34 milliarder kroner. Vegvesenet mener flytebrua mellom Flakk og Rørvik alene vil koste rundt 22 milliarder kroner, mens de stipulerer bru over Stjørnfjorden til 8 milliarder kroner.

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune skal behandle saken neste uke, og fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen ikke involverer seg i prosjektet Fosenbrua.

- Feil sammenligningsgrunnlag

Flere med god kjennskap til Fosenbru-prosjektet reagerer på vegvesenets kostnadsanslag. Ove Vollan, som er styreleder i Fosenbrua AS, var med og lanserte flytebruprosjektet tilbake i 2012. Han mener vegvesenet har brukt helt feil sammenligningsgrunnlag i sitt kostnadsanslag.

- De sammenligner med en bru med firefelts motorvei som er bygd for en hastighet på 120 kilometer i timen, mens vi snakker om en tofelts bru som er dimensjonert for 80 kilometer i timen. Det er enorme forskjeller på dette, sier Vollan.

Han kaller sammenligningsgrunnlaget vegvesenet har brukt for merkelig.

- Om vi også hadde lagt firefelts motorvei til grunn over hele linja, hadde vi sikkert kommet fram til samme pris som vegvesenet, sier den tidligere ordføreren.

Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (t.v.) og styreleder Ove Vollan i Fosenbrua AS. Foto: Arkiv

Vollan påpeker at Fosenbrua i tillegg tenker å gjennomføre prosjektet på en helt annen måte enn den tradisjonelle metoden som vegvesenet legger til grunn i sin vurdering.

- Det er en veldig viktig jobb vi i Fosenbrua og tilsvarende selskap på Vestlandet gjør. Samferdsel er en sektor vi er nødt til å modernisere i fremtida, om ikke går Norge glipp av enormt mange viktige samferdselsprosjekt. Jeg håper ikke det blir sånn i fremtida at vegvesenet bare kommer med en kort rapport som viser en enorm pris på ei bru som ikke er i nærheten av det vi har tenkt å bygge. I tillegg har ikke fylket lagt til grunn trafikkvekst i nedbetalingsperioden. Det er jo totalt urealistisk at ikke trafikken skal øke med ei sånn ny bru. I mitt hode blir jobben vi gjør bare viktigere.

- Er Statens vegvesen for konservative og lite nytenkende?

- Begge deler, svarer Vollan.

Samfunnsutvikling

Bjugn-ordfører og regionrådsleder Undertun skal ha et møte med fylkespolitikerne før de behandler saken. Han er langt ifra beredt til å legge Fosenbrua død.

- Hva betyr det dersom fylkesutvalget nå gjør et vedtak om ikke å involvere seg i Fosenbrua?

- Der vi står nå betyr ikke det så veldig mye. Dersom tallmaterialet fylkesrådmannen legger til grunn i sin sak er riktig, så blir jo brua uansett aldri bygd. Vi ser det ikke som realistisk å bygge ei bru til 22 milliarder kroner. Dersom vi på et senere tidspunkt kommer med en god og velbegrunnet kalkyle som viser helt andre summer, så er jeg overbevist om at fylkespolitikerne vil lytte, sier han.

Undertun påpeker at han ikke ser vegvesenets kostnadsanslag som noen katastrofesituasjon.

- Dette er naturlig i et så stort prosjekt som ikke er prøvd før. Som lokalpolitiker på Fosen er jeg opptatt av samfunnsutvikling. Alle tall og analyser viser at det er Trondheimsfjorden som hindrer befolkningsvekst og næringsutvikling på Fosen. Vi må jobbe videre med prosjektet Fosenbrua og vise at det er mulig å bygge prosjektet billigere enn måten vegvesenet tenker på. Fosenvegene er også et eksempel på at det går an å bygge vei fortere og billigere enn vanlig. Jeg er ikke beredt til å la Fosenbrua dø. Vi må jobbe mer med det og få sikrere tall på bordet, sier Ap-politikeren.

«Forbausende store avvik»

Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (H) var ikke kjent med saken da Fosna-Folket tok kontakt torsdag, men etter å ha satt seg inn i kostnadsanslaget ga han følgende kommentar på epost:

«Her er det snakk om forbausende store avvik. Det er derfor viktig med en dialog mellom Fosenbrua AS og Fylkeskommunen slik at det er enighet om tallene før saken behandles av fylkesutvalget. Det er viktig at beslutningen som skal tas av fylkesutvalget bygger på forutsetninger som det er enighet om.

Alternativet kan være å utsette behandlingen av saken i fylkesutvalget slik at en får tid til å avklare årsaken til de store avvikene som er fremkommet i kostnadsberegningen», skriver ordføreren.

- Tynt grunnlag

Fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, mener brua over Bjørnafjorden er det eneste mulige norske bruprosjektet å bruke som sammenligningsgrunnlag for Fosenbrua.

- Det er den eneste planlagte brua i Norge som er sammenlignbar i størrelse. Vi er klar over at det er et tynt grunnlag vi vurderer på, men tallene fra vegvesenet er uansett en indikasjon på at tallene Fosenbrua opererer med er for lave. Vi har vært bekymret for tallene til Fosenbrua en stund, sier han.

Fylkesdirektør Erlend Solem. Foto: Alexander Killingberg

Solem avviser ikke at nye gjennomføringsmodeller kan være med på å redusere kostnadene, men han påpeker at usikkerheten her er stor.

- Man kan heller ikke innkassere den gevinsten før man aner løsningen. Vegvesenet har her sett på tradisjonelle metoder som vi kjenner i dag, og da blir det helt andre summer. Dersom Fosenbrua skal finne opp noe som ikke er funnet opp før og innkasserer gevinsten på et så tidlig tidspunkt, er det ekstremt stor risiko knyttet til summene det snakkes om, sier han.

- Stor usikkerhet

Direktør Eva Solvi i Statens vegvesen i Trøndelag påpeker at de på ingen måte har gjort noen nøyaktig kostnadsberegning av Fosenbrua.

- Vi har på ingen måte satt oss ned for å regne spesifikt på fosenbruprosjektet. Fylkeskommunen har bedt oss om å gjøre en kostnadsvurdering basert på andre prosjekt. Vi har hentet erfaringstall fra ferjefri E39 og brukt den gjennomsnittlige meterprisen der som grunnlag. Dette er ikke en realitetsvurdering av prosjektet over Trondheimsfjorden.

- Fosenbrua mener sammenligningen med brua over Bjørnafjorden blir irrelevant ettersom det er en helt annen konstruksjon enn det som er tenkt over Trondheimsfjorden. Har du en kommentar til det?

- Vi har brukt det beste materialet vi kjenner når det gjelder flytebruprosjekt. Så har vi jo også tatt forbehold og vi har sagt at det er stor usikkerhet. Prosjektene er nødvendigvis ikke helt sammenlignbare, svarer Solvi.

- Blir det da feil å bruke tallene i en sak i fylkesutvalget hvor politikerne skal stemme over om fylkeskommunen skal involvere seg i prosjektet Fosenbrua?

- Politikerne vet hvilket grunnlag de har fått. Det står i saken hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Dersom politikerne mener det er for dårlig utredet, kan de be om en mer grundig vurdering. Vi har brukt de beste erfaringstallene som finnes.

Kan spare

Solvi sier at en firefelts flytebru nok vil være dyrere enn en tofelts bru.

- Men vi snakker ikke om halve prisen på en tofelts bru, påpeker hun.

Solvi understreker videre at Statens vegvesen i høyeste grad tenker ny teknologi og nye gjennomføringsmetoder på ferjefri E39.

- Vi jobber med å se andre løsninger. Det kan godt være at kostnadsbildet blir annerledes til slutt, men de erfaringstallene vi har brukt er basert på den kunnskapen vi har i dag. Det kan selvfølgelig dukke opp løsninger som er billigere og bedre, men vi kjenner ikke de løsningene i dag. Det er kjempespennende om noen kommer opp med løsninger, påpeker hun.

Les mer: Kjemper for 40 års nedbetalingstid.

Les mer: Tror utlendinger vil finansiere bru til Fosen.