- Det er en skråning fra Reinsgrenda og ned til Botn. Høydeforskjellen og massene inni der er problemet. Det er et av de mest utfordrende områdene.

- Er det kvikkleire rett under der veien er planlagt?

- Problemet er ikke direkte grunnforholdene rett under den planlagte veibanen. Utfordringen er grunnen i skråningen på oversiden av den planlagte veien. I og med at det er en så høy skråning som delvis består av kvikkleire, er det en utfordring, forteller seksjonsleder for berg- og geoteknikkseksjonen i Statens vegvesen Per Olav Berg.

Ble skrinlagt

Veiprosjektet fra Sund til Bradden i Rissa var høyaktuelt for ti år siden. Deler av planområdet grenser imidlertid til området hvor Rissaraset gikk i 1978. Utfordrende grunnforhold førte til at prosjektet ble lagt på is og senere skrinlagt. Deler av området ved nyveien måtte nemlig kalkstabiliseres, noe som er svært kostbart.

Bildet viser kulverten under Reinsalleen slik den var planlagt i reguleringsplanen fra 2008.

Etter at tunnelprosjektet mellom Stadsbygd og Vemundstad i januar i år viste seg å bli altfor dyrt, valgte lokalpolitikerne i vår å gi Sund – Bradden en ny sjanse. Det er fra flere hold påpekt at mye har skjedd innen veibygging på ti år, og at det likevel kan være mulig å gjennomføre prosjektet innen kostnadsrammen på 320 millioner kroner.

Svar i september

I sommer har Statens vegvesen gjort en rekke nye grunnboringer både på land og i bunnen av innsjøen Botn. Vegvesenet har til og med tatt med seg et eget laboratorium til Rissa for at grunnprøvene skal kunne analyseres mens de er ferskest mulig.

Seksjonsleder Berg i Statens vegvesen sier til Fosna-Folket at de foreløpig ikke har konkludert med om veiprosjektet er noe å gå videre med.

Han forteller at de fortsatt venter på noen stabilitetsberegninger og analyser av resultatene.

Berg opplyser at prosjektet vil bli diskutert i møter i løpet av september, og at Fosenvegene vil få et svar etter dette.

Dersom vegvesenet vil gå videre med prosjektet, blir det nye grunnboringer utover høsten. Før jul er planen å stoppe opp på nytt for å vurdere om man skal fortsette prosjektløpet. Dersom det nok en gang blir ja, vil ytterligere undersøkelser gjennomføres før en endelig avklaring er ventet til våren neste år.

Kartet, som er hentet fra reguleringsplanen i 2008, viser den planlagte veibanen som går helt nede ved innsjøen Botn (svart strek). Det er området på oversiden av den planlagte veien fra Botn og opp til Reinsalleen som har noe av det mest utfordrende grunnforholdene.

Spørsmål om pris

Berg i Statens vegvesen påpeker at det er mulig å bygge Sund – Bradden. Spørsmålet er om det er gjennomførbart innen kostnadsrammen på rundt 320 millioner kroner.

- Vi vet at det går an å få fram vei, men det er ikke så mange millioner å bruke på sikring i dette prosjektet, sier Berg.

Seksjonslederen forteller at resultatene fra grunnboringene nede i selve Botn ikke var så nedslående.

- Det er mer på land det er utfordringer enn nedi Botn, forklarer han.

Berg forteller at det er skråningen på oversiden av den planlagte veitraseen mellom Reinsalleen og Botn som er blant de største utfordringene. Skråningen består delvis av kvikkleire og det store spørsmålet er nå om den er stabil nok.

- Dersom det skal bygges en vei der, blir området et anleggsområde. Anleggsarbeidet kan påvirke kvikkleira. Vi må selvfølgelig passe på så ikke kvikkleira blir overbelastet, sier Berg.

Han påpeker også at styrken til kvikkleira varierer og at dette også blir undersøkt nå.

- Lov å håpe

Berg sier at Sund-Bradden uansett vil bli et krevende prosjekt å gjennomføre.

- Har du en magefølelse på hvilken vei det går?

- Nei, det vil jeg ikke si noe om. Jeg vet ikke noe nå, men det er jo lov å håpe. Vi skal bare gjøre en god og grundig jobb slik at det tas en riktig beslutning. Det er det som er viktig for oss, påpeker seksjonslederen.