- Tiden er nå inne for at vi fokuserer på maten vi serverer i Ørland kommune. Vi må ha en plan for mat. Det er naturlig å starte med en plan for maten barna serveres. God og riktig mat gir god folkehelse. Matservering er også et sosialt utjevnende tiltak, sier Hanne Høysæter (Sp) til kommunestyret i Ørland kommune.

Fra høsten av, skal alle kommunens barnehager og skoler tilby måltider til elevene. Kostnadene for matvarene kommer fra foreldrebetaling, mens politikerne finner midler til å stille med personalressurser til å lage maten på hver av de tre skolene.

Pengene til gjennomføring skal politikerne finne når de reviderer kommunebudsjettet i etter sommerferien.

Ikke gratis

Politikerne i kommunestyret er enige i at det er viktig og riktig å satse på mat til unge i utvikling. Det de ikke ble enige om er hvem som skal ta regningen for måltidene.

- For oss er gratisprinsippet viktig. I dag finnes det et tilbud for mat som ligner på dette på Opphaug skole. Vi vet at det er mange som ikke benytter seg av det tilbudet. Jeg håper vi alle kan være enige om at skolemat bør være gratis på sikt, sier Øyvind Næss (Sv).

- Det er viktig å presisere at dette også gjelder for barnehage og SFO, ikke bare skoler. Måltidene må finansieres, og vi vil presisere hvor vi finner finansieringen i revidert budsjett, sier Hilde-Kristin Sandvik (H).

400 000

Flertallspartiene som består av Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet, foreslår at kommunen bevilger 400 000 kroner til å dekke kostnader for kjøkkenansvarlige i størrelsesorden 25 prosents stilling ved hver av de tre skolene i kommunen for skoleåret 2018-9.

Videre skal lokal mat velges når det er et alternativ, det er et mål å øke bruken av grønnsaker, fisk og andre råvarer som bidrar til god ernæring, og å ha varmmat oftere. Maten skal også lages fra grunnen av der det er mulig, og politikerne pålegger skoler, barnehager og SFO å tilstrebe at matlaging skal inngå i det pedagogiske opplegget.

- Blir maten dyrere av disse kravene? Hvor mye vil foreldrebetalingen som skal dekke råvarene koste, spør Arbeiderpartiets Gunnhild Tettli.

- Det er ganske avgjørende.

Tilbudet

I dag har Opphaug skole et tilbud som likner på det politikerne nå vedtar at alle kommunale barnehager, SFO, og skoler skal tilby fra høsten av.

Gunn Eva Haug, som er rektor ved Opphaug skole forteller om tilbudet de har i dag.

- Vi serverer brødmat, frukt og kornblanding fem dager i uka. Så er det grøt tre ganger i uka og annen varmmat, som supper, fiskekaker og liknende to dager i uka, sier hun.

- Det koster åtte kroner dagen i foreldrebetaling for mat. For 15 kroner totalt får man i tillegg frukt og melk, sier Haug.

Det gjenstår å se nøyaktig hvordan det fremtidige tilbudet og prisnivået kommer til å være etter at kommunestyret bestiller mer bruk av fisk og grønnsaker, og de andre kravene i vedtaket.

Inspirasjonsworkshop

Politikerne legger opp til en workshop med oppvekstsektoren, kommunestyret, komité for helse og velferd, og komité for oppvekst, kultur og idrett for å få inspirasjon og lære av andre kommuners mattilbud.

I tillegg vedtar kommunestyret en plan for mat og måltider i barnehage, grunnskole og SFO. Den har råd for enkelte matvarer, som at man sjelden skal servere syltetøy eller majones, og bør unngå å servere honning og sjokoladepålegg.

Ikke nok med det, men administrasjonen skal i samarbeid med helsestasjonen legge frem et forslag til en langsiktig plan for å bidra til kompetanseheving og inspirasjon til de ansatte som deltar i matlagingen i oppvekstsektoren i kommunen.

- I den nye barnehagen i Bjugn har de en faglært kokk i 80 prosent stilling som jobber i storkjøkken og leverer mat til alle avdelingene. Når vi pusser opp Lyngrammen, kan det være lurt å tenke i samme baner der, sier Høysæter.

Sv og Arbeiderpartiets forslag om å utrede kostnadene ved tiltakene før budsjettrevideringen, og at kommunestyret i prinsippet ønsker at skolemat skal være gratis for alle elver i Ørland fikk ikke støtte fra noen av de andre partiene og ble dermed nedstemt.