Leksvik Cafe AS, som definerer seg som en familierestaurant, holder til i Leksvik Storsenter har søkt om bevilling for å drive skjenking på en avgrenset terrasse utendørs i perioden 19. juni til 31. september i år.

Bedriften har innendørs skjenkebevilling fram til 30. juni 2020.

NAV Indre Fosen har tidligere uttrykt seg noe skeptisk til at bedriften fikk innendørs skjenkebevilling på grunn av at mange barn, unge og barnefamilier frekventerer stedet. NAV har de samme betenkelighetene nå når bedriften søker om utvidet skjenkebevilling, spesielt med tanke på hvor åpen og lett tilgjengelig uteplassen er.

Helse- og omsorgsutvalget skal behandle bevillingssaken i et telefonmøte tirsdag.