Fredag 17. august fattet Miljødirektoratet vedtak om lisensfelling av brunbjørn innenfor region 6, 7 og 8 i 2018. Kvoten er satt til tre bjørner. To i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) og én i region 8 (Finnmark og Troms). På Fosen får man tillatelse til å felle en av de to bjørnene i region 6.

Oppfølging av rovviltforliket

- Vi har sett på skadesituasjonen og bestandsutviklingen i Norge og i regionen. Helhetsvurderingen er at vi har åpnet for lisensfelling i noen avgrensede områder. Dette på bakgrunn av skadepotensialet i områdene og fordi det er en del av oppfølgingen av rovviltforliket, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Veronica Sahlén.

Lisensfellingen innebærer at alle som er registrert lisensjeger i Brønnøysundregistrene og har bestått storviltprøven, kan felle bjørn, såfremt de har grunneiers tillatelse. Lisensfellingen varer fra 21. august til 15. oktober.

DNA ikke avgjørende

Veronica Sahlén forteller at DNA-prøvene, som påviser at det dreier seg om en hannbjørn, har vært en del av vurderingene de har gjort før vedtaket om lisensfelling.

- Binner med unger er fredet, men det har vi ikke kjennskap om på Fosen. På bakgrunn av det vi vet om situasjonen på i området, er det ingenting ved DNA-prøvene som har endret på noe i vår vurdering av saken, sier hun.

- Hvorfor er kvoten satt til én bjørn på Fosen, når det er påvist to bjørner?

- Det er ikke sånn at man setter en kvote på alle bjørner som er i området. Dette er på bakgrunn av hva bestanden tåler, og dermed er kvoten i utgangspunktet satt til én bjørn, sier Sahlén.

- Positivt

Tore Solli i Indre Fosen kommune mener lisensfellingen som nå blir iverksatt bidrar positivt til å øke sjansen for å felle bjørnen. Fredag ble fellingstillatelsen for forlenget med nok en uke.

- Skadefellingslaget er det kommunene som koordinerer, mens lisensfelling vil være private initiativ. Dette fordrer en viss kommunikasjon og ryddighet, og kan medføre risiko for konflikt mellom de to fellingsforsøkene. Vi ønsker imidlertid å gjennomføre dette parallelt fordi vi mener at det i utgangspunktet øker sjansen for å ta ut bjørn, sier han.

Solli forteller at de tidligere har etterlyst at tilgjengelige verktøy som kan ta ut bjørn, må bli tatt i bruk. Dette er eksempel på et slikt verktøy, og gjør at han ser lyst på vedtaket.

- Uansett vil det være en stor utfordring å felle bjørnen. Vi skal fortsatt være realistiske, men det er i hvert fall positivt at man utnytter det virkemidlet som lisensfelling er, mener han.

Sett av viltkamera

Mandag morgen klokken 06:14 viste et av de mange viltkameraene på Fosen, noe man lenge har håpet å få øye på. Et bilde av bjørn ble fanget opp i Grønlia i Verran, nesten på grensen til Indre Fosen kommune. I den forbindelse rykket det kommunale skadefellingslaget ut, og er i skrivende stund på utkikk etter bjørnen i det aktuelle området.