Ørland har et velutviklet turstinett som blant annet går gjennom landskapet rundt Rusasetvatnet. Dersom man likevel ønsker å bestige en topp eller to, har Ørland også det. Selv om Ørlandet er flatt, er det fortsatt flotte utsiktspunkt fra høyder.

1. Gartkviga (69 moh.)

Gartkviga ligger på Garten helt sørvest på Ørlandet. Det er en liten parkeringsplass ved starten av den korte turstien som ligger i slutten på Breivikveien.

Derfra går stien omtrent 100 meter inn til bunnen av Gartkviga før det er bratt stigning til toppen på 69 meter. Det kan være bløtt i terrenget, men det er lett å gå rundt de små myrområdene på den korte turen. Stien kan til tider være vanskelig å følge, men den går opp langs sørsiden av fjellet og er lett å finne når stigningen tar til.

Fra bunnen av selve fjellet opp til toppen er det bratt. Etter rundt 150 meters tur totalt, åpner utsikten seg i 360 grader. Man har full oversikt over innløpet til Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden, utover Ørlandet med Brekstadfjæra i forgrunnen, og også til Storfosna, Kråkvågfjorden og til Agdenes.

Turen er bare noen minutter lang, men viser Ørlandet fra et annet perspektiv.

2. Osplikammen (285 moh.)

Osplikammen er Rusasetfjellet og Ørlands høyeste punkt.

Det er turstier som går opp til Osplikammen både sørøstfra og nordvestfra. Den korteste ruten går fra parkeringsplassen ved skytebanen på Sankthansholet. Avkjøringen fra fylkesvei 231 mot Yrjarheim og skytebanen er godt merket. Fra denne parkeringsplassen går man over ei gangbru og følger den tydelige stien.

Frem og tilbake er denne turen omkring fire kilometer lang. Terrenget er ikke vanskelig, og turen vil ta de aller fleste under to timer med aktiv gange. Deler av stien mot toppen er ofte fuktig også lenge etter siste nedbør. Derfor er det en fordel med sko som tåler fuktighet.

Om man går turen nordvestfra, er avkjøringen fra fylkesvei 710 merket med skilt til Reitan næringspark. Parkeringsplassen for turgående har skilt med kart over turstiene i området. Der fremgår det tydelig hvor veien går mot Osplikammen. Fra nord er turen noe lengre, men er fortsatt ikke krevende.

Utsikten fra Ørlands høyeste punkt, Osplikammen på Rusasetfjellet. Foto: Ina Marie Haugen

3. Fosenfjellet (158 moh.)

Fosenfjellet er del av Storfosna. Ferge mellom Garten på fastlandet går til Storfosna. Om man lar bilen stå før man tar ferga, går man omkring 700 meter fra fergeleiet langs veien før man tar av sørover over den tynne landtungen til Fosenfjellet i sør.

Omkring 250 meter lenger sør deler veien seg. Starten på selve turstien er ved det siste huset vestover ved Våa. Her er det også parkering dersom man ønsker å korte ned turen med omtrent halvannen kilometer hver veg.

Fra stiens start er det omtrent en kilometer til toppen av Fosenfjellet. Toppen er tydelig merket, og stien er god. Totalt vil turen fra parkeringsplassen ta omtrent en time fra bunn via toppen og tilbake igjen.

Fra toppen av Fosenfjellet får man oversikt over store deler av Storfosna og Kråkvåg, samtidig som man ser over til Storleksa i sør, Hitra mot vest og Agdenes i sør. Storfosna er knyttet til Kråkvåg i vest med veiforbindelse. Kråkvågsvaet fuglefredningsområde ligger i dette området. Det står et bygg for bruk til fuglekikking like utenfor verneområdet ved Kråkvågbrua på Storfosna-siden.

Man kan lett kombinere sykkeltur blant øyene og fuglekikking med topptur til Fosenfjellet, selv om det da vil være lurt å parkere sykkelen på parkeringsplassen og ta beina fatt mot toppen.

Det kan være greit å orientere seg om fergeavgangene slik at veien tilbake til fastlandet ikke medfører mye venting.