Elektriker sendt til sykehus etter arbeidsuhell

foto