Siktet mann dømt for seksuallovbrudd to ganger tidligere: - Vi har funnet materiale vi mener er egnet til å styrke grunnlaget for siktelsen