Reduserer behandlingstiden til tross for nedbemanning