Ser ingen mulighet til å stanse amerikansk oppkjøp av naturperle