Vil fylle 70 000 kubikkmeter i sjøen

foto
Olaf Rovik har formulert en søknad om å fylle i sjøen i Roan. Steinmassen stammer fra tunneler i Roan. Her fra Gartnesodden i Åfjord. Foto: Snorre Berg