Har brukt 15,5 millioner mer enn planlagt på driften

foto