Utreder tunell under Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden

Fosna-Folkets oppslag fra 2007 da prosjektet forrige gang var oppe til vurdering. Skissen viser hvor tunellen er tenkt lagt. Foto: Faksimile
Fosna-Folkets oppslag fra 2007 da tunellprosjektet var på trappene forrige gang. Foto: Faksimile
Tre kommuner går sammen om å utrede muligheten for å kombinere sjøkabel med tunnell under Stjørnfjorden (bildet) og Trondheimsfjorden. Foto: Alexander Killingberg