Da trer nemlig en ny parkeringsforskrift i kraft, og hensikten skal være at reglene blir mest mulig like for private og offentlige parkeringstilbydere.

600 kroner for brudd

Den nye forskriften innebærer at du ikke lenger blir straffet før fem minutter etter at parkeringsbilletten din har utløpt. Sanksjonene får samme faste satser, uansett om du har parkert hos en offentlig eller privat tilbyder.

- Ved de fleste brudd på reglene vil du måtte betale 600 kroner. Parkerer du på HC-plass vil du få 900 kroner. For mindre overtredelser, for eksempel å glemme å trekke billett på gratisparkering, slipper du unna med 300 kroner, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Ny klagenemnd

I tillegg opprettes det ei ny klagenemnd og nytt parkeringstilsyn.

Fra 1. januar 2017 får også kommunen selv bestemme om elbiler får stå parkert gratis, og det kan gjøres flere tilpasninger når det gjelder plasser til forflytningshemmede.