Bildet er det Else Haltstrand på Revsnes som har sendt inn. Alle de aktuelle navnene har hun også skrevet ned. Første rekke fra venstre: Turid Venæs, Solveig Nilsen, Else Brandsø, Turid Sørbotten, Laila Høvik, Else Pedersen, Vivi Klinge-Olsen, Torill Guttelvik og Hindbjørg Bjerkan. Andre rekke f.v.: Harald Storvik, Frøydis Bjerkan, Milla Guttelvik, lærer Else Føll, Lisa Normann, Berit Klinge-Olsen, Mette Pedersen, Solfrid Måøy og Olaf Refsnes. Tredje rekke f.v.: Torbjørn Harbak, Tore Løkke, Martin Bjerkan, Marvin Måøy, Leinart Høvik, Jan Guttelvik, Odd Normann, Peder Jensen og Ole Lian. Fjerde rekke f.v.: Sverre Høvik, Kjell Bush, Kåre Storvik, Odd Enebakk og Jan Bjerkan.