Tirsdag skriver Forsvarsbygg i en pressemelding at de i dag har inngått ny kontrakt med Byggmester Strand for støytiltak utenfor Ørland flystasjon.

Dermed har bedriften vunnet anbudskonkurransen for alle de tre første konkurranserundene. I kontraktsrunde en og to har selskapet totalt fått i oppdrag å støyisolere 50 boliger. Den nye kontrakten omhandler ytterligere 55 boliger.

Oppstart etter sommeren

I pressemeldingen skriver Forsvarsbygg at oppstart for arbeidet vil være i august/september i år, og at arbeidet med disse 55 boligene skal være fullført året etter i august/september i 2018.

- Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støysårbar bruk (oppholdsrom). Det kan også være behov for å gjennomføre tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å følge reguleringsbestemmelsene, skriver Forsvarsbygg i pressemeldingen.

Kontrakten har totalt en verdi på cirka 9,5 millioner kroner. Den fjerde anbudsrunden som omfatter 67 boliger er ute på anbud med en frist for å levere tilbud den 22. august.