Nesten halvparten av alle reiseskadesakene forsikringsselskapet Storebrand har behandlet i juli i år har handlet om sykdom. - Til sammenligning dreide bare 30 prosent av reisesakene vi mottok på samme tid i fjor seg om sykdom. Økningen er med andre ord betydelig, fastslår Granquist.

I 2008 ble det utbetalt over en halv milliard kroner til nordmenn som ble syke mens de var på ferie, ifølge statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Dette er en økning på hele 25 prosent på bare ett år.

Flere eldre på ferie

- En årsak kan være at stadig flere eldre reiser på ferie - også til mer eksotiske reisemål. Mange eldre har lavere immunforsvar og svakere fysikk enn andre aldersgrupper, og blir dermed hyppigere utsatt for sykdom også når de er ute og reiser, sier Granquist i Storebrand Skadeforsikring.

- Den store økningen i våre tall kan ikke tilskrives H1N1, men mer ordinære ting som magesyke, ørebetennelse og insektbitt med påfølgende sykehusinnleggelse, presiserer han.

Skadedobling på 8 år

Også på generelt nivå har antall norske reiseskader økt de siste årene, viser tall fra FNH. I fjor ble det meldt inn nesten 243 000 krav til forsikringsselskapene, en økning på 50 000 krav over en toårsperiode.

Dette er en dobling siden 2001, og inkluderer alt fra ulykker og sykdom, til tap av bagasje og avbestilling av ferie. I 2008 ble det gitt i underkant av 1,3 milliarder kroner i erstatning til uheldige ferierende nordmenn, ifølge FNHs anslag.

Færre bulkete kofferter

Selv om vi oftere blir syke mens vi er på ferie, kan vi trøste oss med at det i det minste går bedre med koffertene våre. Julitallene fra Storebrand viser nemlig en halvering i skader på reisegods fra 2007 til 2009.

- Det kan tyde på at turoperatører og flyselskaper har fått bedre rutiner for behandling av kofferter og annen bagasje. I tillegg er jo dagens kofferter gjerne mer støtsikre enn de var før i tiden, sier Tom Granquist.