Vegdirektoratet og fylkeskommunene Hordaland, Sør-Trøndelag og Buskerud ønsker å redusere dagens 50 bompengeselskaper til færre enheter. Dette kommer fram i en rapport som er sendt til Samferdselsdepartementet.

Det har vært et sterkt ønske fra politikere, interesseorganisasjoner og fylkeskommuner om en mer effektiv bompengeinnkreving.

- Færre selskaper gjør innkrevingen mer effektiv fordi vi samler de administrative oppgavene i større enheter, sier seniorrådgiver Robert Fjelltun Bøe i Vegdirektoratet.

- Når selskapene får ansvar for flere bompengeprosjekter vil selskapene få økt kompetanse og erfaring med innkreving. De vil dermed kunne få bedre lånebetingelser for prosjektene som igjen gjør at vegprosjekt betales ned raskere eller at mer penger går til vegbygging, sier Bøe.

Maksimalt 19 selskaper

I dag er det etablert et selskap per prosjekt. Det foreslås at de nye bompengeselskapene skal kreve inn bompenger for alle prosjekter i en eller flere fylkeskommuner. Antall selskaper kan etter hvert reduseres fra dagens 50 til maksimalt 19 selskaper.

De nye bompengeselskapene skal gjøre de samme oppgavene som i dag og prosjektene skal fortsatt finansiseres separat.

Fylkeskommunalt eierskap

Fra 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for et større vegnett enn tidligere og nå ligger de fleste bompengeanlegg på fylkesvegene. Forslaget går ut på at fylkeskommunene skal eie de nye bompengeselskapene.

- Fylkeskommunene ønsker større involvering i bompengeprosjektene og det får de gjennom eierskap til selskapene, sier Bøe.

Forslaget om fylkeskommunale eller regionale selskaper er sendt til Samferdselsdepartementet for videre behandling.