Denne tilhengeren hadde «total mangel av bremser» og ingen sikring av lasten