Forskere vil analysere den døde ørnen: - Vindkraftverk med respekt for seg selv burde ha regelmessige fuglesøk