Her skjedde ulykken: - Jeg er glad for at jeg kan sitte hjemme og har familien rundt meg

foto