- Det er en god del banning, sterk språkbruk og kommentarer som ikke blir slått ned på

foto