Derfor tror forsvarssjefen at toppene på Ørland flystasjon forsvinner

foto