- Bussen må gå så ofte at man tør å ta den til jobb

foto