Dette skriver Avisa Nordland i dag, torsdag. I høringsdokumentet på sju sider argumenterer han sterkt for at Bodø skal få Fellesoperativt Hovedkvarter flyttet fra Jåtta i Stavanger til Reitan ved Bodø, samt 338-skvadronen flyttet fra Ørland hovedflystasjon.

Om samarbeidet med svenskene skriver rådmann Svein Blix i Bodø kommune dette: "– Et økt samarbeid mellom Norge og Sverige gjør lokaliseringen av jagerfly i Bodø spesielt relevant på grunn av nærheten til skytefelt Vidsel rett over grensen, og nærheten til Luleå/Kallax som er en viktig militær base i Sverige. Det er også god tilgang til luftrom rundt Bodø, særlig vest av Bodø, hvor man ikke har sivil trafikk."