Følgende står på lese i en melding fra Skatt Midt-Norge:

De som frivillig gir opplysninger til Skatteetaten om uoppgitte formuer som kan få skatteamnesti; En såkalt frivillig beriktigelse hvor skattyteren selv, hans bo eller arvinger tar et frivillig initiativ for å rette eller utfylle tidligere gitte opplysninger til Skatteetaten.

Billig bekjennelse

Å ta turen til skattekontoret og bekjenne skjulte kontoer eller uoppgitt inntekt i utlandet kan lønne seg godt.

Dersom vilkårene er tilstede vil saken bli behandlet som en såkalt frivillig beriktigelse. Da får du bare 1 % tilleggskatt, i stedet for inntil 60 %.

Dyr og dårlig samvittighet

Hvis du blir tatt med fet konto i skatteparadis ligger du dårligere an.

Skatteetaten satser tungt på å avsløre formuer og inntekter i utlandet. Ved hjelp av nye metoder, blant annet betalingskortprosjektet, kan Skatteetaten i langt større grad enn tidligere avdekke skjulte formuer i utlandet. I tillegg har den norske stat inngått avtaler med en rekke såkalte skatteparadisland om informasjonsutveksling, noe som også øker oppdagelsesrisikoen.

Dersom du blir tatt med en skjult utenlandsformue kan Skatteetaten ilegge inntil 60 % tilleggsskatt. I verste fall kan du bli politianmeldt for skattesvik, og risikere straffeforfølgelse på bakgrunn av dette.

Status per i dag

De fleste sakene er så langt registrert i Skatt øst. Per august har Skatt øst mottatt 300 anmodninger om frivillige beriktigelser, og samlet formue er 1,2 milliarder.

Per i dag er det registrert kun fire anmodninger om frivillige beriktigelser i Skatt Midt-Norge.

Skatteetaten har taushetsplikt og behandler sakene strengt fortrolig.

Skatt Midt-Norge vil oppfordre alle som har formue og/eller inntekt i utlandet om å melde fra til Skatteetaten.