18 urealiserte vindkraftprosjekter har konsesjon til utbygging Norge. Ingen av dem kan bygges uten offentlig støtte. Til sammen kunne disse vindparkene produsert strøm til mer enn 200 000 husstander.

KrFs forslag om to milliarder ekstra vindkraft vil kunne bidra til utbygging av åtte til ti nye vindparker. Prosjektene kan startes opp relativt raskt, og kan gi mange nye årsverk med en stor andel norske varer og tjenester, mener partiet.

KrF foreslår også ekstra skattemessige avskrivninger for investeringer i fornybar energi, som ogsåskal bidra til økt utbygging.

- Norge må nå ta i bruk virkemidler som kan bidra til å løse den langsiktige klimautfordringen og den mer kortsiktige finanskrisen samtidig. Økt satsing på vindkraft vil bidra til dette, avslutter Hjemdal.