Det er anlegg.no som melder om dette. Johs. J. Syltern AS i Åfjord har det laveste anbudet. Ifølge anlegg.no har den aktuelle strekningen en kostnadsramme på 100 millioner kroner på bygging av ny vei og konstruksjoner på E6 ved Majavatn i Grane kommune. Ny veiparsell E6 Majahaugen - Flyum utgjør 4.890 meter. I tillegg skal det bygges noen nye kommunale adkomstveier, private veier og gang-/sykkelveier med totalt lengde på rundt 2.800 meter.

Tilbudene som har kommet inn er:

1. Johs. J. Syltern AS, Åfjord: kr 77 296 960,-

2. Grunnarbeid AS, Ranheim: kr 78 151 877,-

3. Tore Løkke AS, Revsnes: kr 78 719 167,80

4. Sellæg Maskin AS, Verdal: kr 83 099 466,20

5. Mesta Entreprenør AS, Moss: kr 87 067 734,-

6. AF Glømmen-Røstad, Verdal: kr 89 978 833,45

7. M3 Anlegg AS, Bodø: kr 90 934 872,40

8. Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS, Alvdal kr 99 758 727,84

9. Veidekke Entreprenør AS, Fauske: kr 99 998 515,-

10. KNAS, Mosjøen kr 108 615 398,50

Illustrasjonsbilde. Foto: Torfinn Hansen