Prosjektet «Turløypemerking Trøndelag» er en ny tilskuddsordningfor skilting og gradering av lokale turløyper i Trøndelag. Det melderNord-Trøndelag fylkeskommune på sin hjemmeside. Målet er at alle i Trøndelagfår tilgang til attraktive turmuligheter i nærheten av bosted elleroppholdssted.

Kommune, lag og organisasjoner kan søke støtte til skilt oginformasjonstavler. Det forutsettes et bredt samarbeid mellom kommuner, reiselivetog frivilligheten.

Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser og økttrivsel. I tillegg til mer hverdagsaktivitet og helsegevinst. Godt skiltedeløyper er tenkt å komme både lokalbefolkning og turister til gode, slik atdette også bidrar til en mer attraktiv region.

Midlene som lyses ut er et samarbeid mellom Nord-Trøndelagfylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Til sammener det satt av kr 8,0 mill. til formålet i 2013.

Søknadsfrist for første utlysning er 1.juli 2013.