USNS Dewayne T. Williams, et 205 meter langt frakteskip fra US Navy kom søndag til Hammersnesodden i Namdalseid, med amerikansk forsvarsmateriell som skal til flere forhåndslager i Trøndelag. Noe av materiellet skal til fjellhallen i Botngård i Bjugn. I tillegg til Bjugn er forhåndslagrene i Trøndelag lokalisert til Kalvåa på Ørlandet, Tromsdal i Verdal, samt Frigård og Hammerkammen i Stjørdal.

Planlagt

-Det er en helt ordinær og planlagt utskiftning av materiell. Det er ikke noe spesielt ved det, bortsett fra at den er litt større denne gangen, sier Ivar Moen, informasjonsoffiser og oberstløytnant ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Distriktssjefen for HV-12, oberst Ebbe Derås, sier til Fosna-Folket at det denne gangen blant annet dreier seg om ammunisjon, uniformer, våpendeler og annet.

Rolf Kulseng Ytterstad, presseoffiser for Forsvaret, opplyser at det handler om 60 trailerlass som skal til Fosen.

-De kommer i kolonner på tre og seks trailere. Det kommer blant annet en del Humvees. Upanserede kjøretøy skal byttes ut med lett panserede, sier han.