I Fylkestinget i Sør-Trøndelag i dag 2. mars fremmet han forslag om at fylkeskommunene skulle jobbe for erstatningsansvar for rømt oppdrettsfisk prises mer i forhold til konsekvensene av rømmingen, og om å jobbe for løsninger som landbaserte annlegg eller sterilisering av oppdrettsfisk. Forslaget ble nedstemt mot Rødt og SVs stemmer.

- Det er påtakelig at ikke flere av partiene i Fylkestinget ser alvoret rundt rømmingen av tusenvis av oppdrettsfisk og den påvirkningen den har på det biologiske mangfoldet, sier Kjelsberg.

- Lakserømming har alvorlige konsekvenser for villfiskstammen og lakseelvene våre, og vi har åpenbart ikke tilstrekkelige insentinver til at næringa tar rømningsproblematikken på alvor, fortsetter Rødt-representanten. - Dersom vi skal oppnå målene iht. å eliminere problemene med rømming må vi innse at det må økonomiske insentiver til. Næringa jobber selvsagt med bunnlinja som mål, og skal vi få til mindre rømming må rømmingen få større økonomiske konsekvenser.

- Oppdrett er ei viktig næring i Trøndelag, men for at næringen skal være framtidsrettet, må den være bærekraftig. Det er mye som tyder på at den ikke er det i dag, avslutter Ronny Kjelsberg.

Ronny Kjelsbergs forslag:

Tillegg til innstillingen:

I forbindelse med marin strategiplan bør det foretas en vurdering av i hvilken grad norsk oppdrettsnæring bidrar til å øke tilgangen på mat i verden, gitt den store bruken av kraftfor.

STFK bør jobbe for at erstatningsansvar for rømt oppdrettsfisk økes, og prises i mer forhold til konsekvensene rømming har, noe som blant annet kan være varig tap av villaksstammer. Det bør jobbes for løsninger som fjerner faren ved lakserømming som f.eks. landbaserte annlegg, eller sterilisering av oppdrettsfisk.