Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen vil fikk innført NN2000 som offisielt høydessystem fra 1. oktober 2013. Etter femtiåtte år byttes det gamle systemet ut. Alle høgder får et tillegg på 1 til 13 centimeter.

Når du leser et gammelt kart finner du ut at høgeste punkt på Sørkråkøya i Roan er sånn om lag 33 meter over havet på det høgeste. Rømmesfjellet i Lysøysund i Bjugn er 272 meter over havet og Osplikammen på Ørlandet er 285 meter høg. Holvatnet er fremdeles 188 og noen desimeter over havet.

Det gamle kartsystemet er fra 1954. Prikkene som angir høgeste punkt på fjell, vatn eller andre formasjoner i terrenget på et kart oppfatter vi korrekt som «høgde over havet». Dette høgdesystemet omtales som normal null av 1954, forkortet til NN1954.

Sia innføringa har imidlertid verden, og Norge med, forandret seg. Sia istida sluttet å tynge landet ned har det hevet seg år for år. Hevinga er imidlertid ulik i forskjellige deler av landet.  Global oppvarming har i tillegg ført til at havnivået stiger fordi varmt vatn tar mer plass en kaldt. Sia 1954 har vi også fått bedre og mer nøyaktige verktøy for å måle.

Fordi NN1954 er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand inneføres det nye systemet (NN2000). I fosenkommunene som er nevnt varierer forskjellen mellom NN2000 o