En trailer skal ha havnet utfor veien ved toppen av Skaret i Rissa, skadeomfanget er ukjent. Veien er åpen for forbikjøring inntil videre.