Ørland kommune er 28. august invitert til Sør-Trøndelag fylkeskommune for et møte om prosjektet. Da vil Grøntvedt argumentere varmt for tunnelen.

- Jeg har ikke gitt opp. Vi skal gå grundig igjennom tallene for å ha gode argumentere å komme med, sier han.

- Selvfinansiert

Det ble i juni klart at kostnadsrammen for prosjektet hadde økt fra 303- til 448 millioner kroner på tre år. Foran møtet i fylkesutvalget innstilte fylkesrådmann Odd Inge Mjøen på å stanse ytterligere utredninger og analyser i prosjektet. Fylkesutvalget vedtok imidlertid å utsette saken. Nå bretter ledelsen i Ørland kommune opp ermene for å redde prosjektet.

- Vi ønsker utvikling i hele kommunen, også på Storfosna og Kråkvåg. Prosjektet er selvfinansiert. Det vil si at det finansieres ved bompenger og penger som ville gått til å drifte ferja. Jeg vet av flere ungdommer, som ønsker å bosette seg på Storfosna og Kråkvåg, om det bli tunnel, sier Grøntvedt.

Han kjenner ikke til når tunnelprosjektet blir behandlet i fylkesutvalget igjen. Saken står ikke på sakslista til møtet 19. august.