Områdeplanen for Brekstad, også kalt planen for bygging av kystbyen, er nå ute på høring. Næringslivet har allerede engasjert seg sterkt i planen, men nå håper prosjektleder Heidi Fossland at flere grupper vil bruke anledningen til å si sin mening om hvordan kystbyen bør utvikles.

Høyt tempo

Torsdag 6. november blir det åpent møte om områdeplanen som planutvalget med fire mot tre stemmer vedtok 2. oktober. Høringsfristen er 21. november, og 12. desember er det planen at planutvalget skal få den til 2. gangs behandling. Seks dager senere, 18. desember, er målet at kommunestyret skal endelig vedta områdeplanen for Brekstad. det er med andre ord lagt opp en ambisiøs målsetting om kjapp behandling av den omfattende planen.

Politikk og næring

Ordfører Hallgeir Grøntvedt blir den som på folkemøtet skal presentere hovedtrekkene i den foreslåtte områdeplanen. Styreleder Morten Rosenlund i Ørland næringsforum vil orientere om næringslivets syn på samme plan.

Folkemening

- I tilllegg kommer arkitekt Øystein Bull-Hansen for å orientere om erfaringer fra et utviklingsprosjekt i Drammen, mens investor Alf Egil Bogen vil snakke om hvorfor han og flere har investert i eiendom på Brekstad, sier Heidi Fossland. Hun understreker at det selvsagt blir anledning for alle som ønsker å komme med spørsmål og meninger i løpet av det åpne folkemøtet.