Møtet fant sted på Stortinget.

- Det var vi som ba om møtet. Vi mener det er litt grunn til bekymring siden Forsvarsbygg har sagt at fem milliarder er for lite til å bygge det de ønsker på kampflybasen, sier fylkesordfører Sandvik.

Det var prosjektleder Øyvind Wiklem i Forsvarsbygg som for to uker siden kom med uttalelsen om at fem milliarder kroner er for lite.

Utgifter før innekter

Fylkesordfører Sandvik ville også informere forsvarskomiteen om utfordringene Ørland kommune har i forbindelse med kampflybasen.

- Det er en utfordring for Ørland kommune at de kommer dårligst ut på inntektssystemet i Sør-Trøndelag. Kommunen skal ta imot en stor vekst og må gjøre investeringene i forkant, mens inntektene først kommer i ettertid, påpeker Ap-politikeren.

- Hvordan var responsen fra forsvarskomiteen når du la fram disse problemstillingene?

- Holdningen er litt sånn at når man har fått kampflybasen skal man bare være fornøyd. Det var selvfølgelig en kamp om å få kampflybasen til Ørland, og i Bodø var skuffelsen naturlig nok stor over den beslutningen. Men det er viktig å huske at Ørland tar på seg et vertskap for hele Norge. Målet med dagens møte var å informere komiteen, påpeker Sandvik.