Det er bedriften Microplast som flytter hele virksomheten fra Stjørdal til Leksvik og samlokaliserer den med Leksvik-bedriften Industriverktøy. Begge bedriftene driver med plaststøping. Ifølge NRK Trøndelag, som omtalte saken først, er 30 arbeidsplasser berørt på Stjørdal. Etter det Fosna-Folket kjenner til skal ikke alle stillingene på Stjørdal videreføres i Leksvik. Totalt skal det være cirka 10 overtallige personer. I tillegg skal få ansatte være villige til å bytte arbeidsplass fra Stjørdal til Leksvik. Personalet på Stjørdal skal ha fått beskjeden i dag.

Investerer sju mill.

Både IV Microplast AS og Industriverktøy AS er datterselskap av IV group. Det er styret i IV Microplast AS som har vedtatt å slå sammen de to fabrikkene i Leksvik og Stjørdal. Den nye fabrikken skal altså ligge i Leksvik. Målet med sammenslåingen skal være å skape en konkurransedyktig og fremtidsrettet bedrift i Leksvik. Arbeidet med sammenslåingen skal ta til innen nær fremtid, og flyttingen er beregnet å ta cirka et halvt år. Det betyr at 15 nye arbeidsplasser i Leksvik kan være på plass i april 2015. IV Microplast AS investerer om lag sju millioner kroner i prosjektet.

- Gledelig for Leksvika

For Leksvik-ordfører Strøm er dette en stor dag.

- Det er all grunn til å feire med bløtkake i dag. Dette er et lite tidsskifte i forhold til hva vi er vant til å holde på med. Som regel kjemper vi mot utflagging og tap av arbeidsplasser. Nå har vi to eksempler bare på en uke om at strømmen snur, sier Sp-politikeren.

Han synes det er ekstra gledelig at det blir nye arbeidsplasser i selve Leksvika.

- Det er viktig at det er balanse i industriutviklingen i Leksvika og i Vanvikan, sier Strøm.

Vilje til å investere

Ordføreren erkjenner imidlertid at samlokaliseringen byr på utfordringer for Microplast AS sine ansatte på Stjørdal.

- Bedriften ønsker at så mange som mulig av de ansatte skal bli med videre til Leksvik. Det å flytte kan være ganske krevende alt ut ifra hvor man er i livsløpet. Som kommune skal vi bidra til å legge til rette på best mulig måte. Vi håper flest mulig av de ansatte på Stjørdal flytter hit, sier Strøm.

Han kjenner også til at eierne til Industriverktøy er villige til å investere mer i bedriften.

- Når de er villige til å investere, betyr det stort sett at de vil øke produksjonen. Og det medfører som regel enda flere arbeidsplasser, påpeker Strøm.

Samlokaliseres

Fosna-Folket har vært i kontakt med daglig leder i Industriverktøy AS Kaj Vidar Sandvold. Han ønsker foreløpig ikke å si så mye om saken, men kommenterer følgende: