Kontrollen pågikk fra klokken 12.30 til klokken 14.30. Tre menn fikk forenklet forelegg for å ha unnlatt å stanse helt ved stoppskilt. Bota var på 5200 kroner. Sjåførene fikk i tillegg tre prikker i førerkortet for forseelsen.