Geir Are Nyeng som har vært assisterende rådmann i Rissa kommune går over i ny stilling i Trondheim fra nyttår.

I torsdagens kommunestyremøte orienterte rådmann Vigdis Bolås om sitt budsjettforslag for 2015. Et av kuttene hun foreslo var å fjerne stillingen som assisterende rådmann.

I tillegg sies leasingavtalen på el-bil som kommunen har, opp.

Dette vil gi en innsparing på rådmannsbudsjettet med 800.000 kroner.