Åfjord-firmaet Refsnes Laks frykter ikke langvarige problemer etter eksportforbudet til Russland. Torsdag stoppet Russland som kjent importen av en rekke varer. De inkluderte fiske- kjøtt- og meieriprodukter fra blant annet Norge. Forbudet vil ifølge statsminister Dmitrij Medvedev vare i ett år. Den norske lakseproduksjonen er blant bransjene som blir rammet. Daglig leder ved Refsnes Laks tror på et kortsiktig prisfall på laksen de produserer.

Prisfall

– Vi er i utgangspunktet ikke bekymret for disse sanksjonene. Etterspørselen i markedet er generelt stor. Jeg har derfor god tro på at vi får solgt laksen. Jeg forventer et merkbart prisfall i neste uke, før prisene trolig vil stabilisere seg utover høsten. Jeg tror derfor ikke at sanksjonene får en langsiktig negativ effekt, sier Ivar Refsnes.

Russland er den største mottakeren av norsk laks. I fjor eksporterte Norge sjømat for 6,5 milliarder kroner til naboen i øst. Refsnes tror derimot andre dører vil åpne seg, hvis adgangen til Russland forblir stengt en stund.

Gjennomsnitt

– Vi har tidligere opplevd boikott fra Kina. Den gangen økte eksporten til Vietnam kraftig. Jeg tror samtidig det kan ta noe lenger tid å bli kvitt laksen, så lenge Russland ikke importerer den. Får vi såkalt rullerende MTB, er det derimot ikke noe problem å ha den stående litt lenger i sjøen, fortsetter Refsnes.

MTB er begrensning på hvor mye fisk oppdretterne til enhver tid kan ha i sjøen. Såkalt rullerende MTB gir bransjen mer fleksibilitet, da den baserer seg på et gjennomsnitt gjennom året. Det kan gi mulighet til å ha mer fisk stående i enkelte perioder, når det ikke er gunstig å slakte. For eksempel i perioder med lavere etterspørsel.

Godt rustet

Fiskeaksjene på Oslo Børs falt betydelig som følge av importforbudet. Refsnes påpeker at dette bidrar til å senke prisene enda mer. Bransjen er derimot godt vant til variasjoner i markedet. Refsnes konstaterer at dette er en del av hverdagen.

– Vi driver med biologisk produksjon, og da vil det normalt være svingninger. Både med tanke på naturlige forhold og markedet for øvrig. Prisene har tross alt vært gode i lenger tid. Bransjen er derfor godt rustet for eventuell nedgang. Men jeg tror som sagt denne situasjonen ikke blir langvarig. Blant annet fordi sanksjonene også vil ramme russisk næringsliv. For vår del er jeg ikke bekymret, og tror markedet etter hvert vil stabilisere seg, avslutter Ivar Refsnes i Refsnes Laks.

Firmaet i Stoksund har for øvrig elleve faste ansatte.