Som et ledd i å binde de to kommunene Rissa og Leksvik sammen til en enhet er kultur viktig. Derfor inviterer kultursektoren i Indre Fosen til kulturuke i tidsrommet 5. til 12. februar, og alle som driver med en eller annen form for kulturvirksomhet er invitert til å bidra.

Håper på rissværinger

- Vi starter med et arrangement i Leksvikhallen den 5. Det blir en slags form for markedsdag med innslag fra scenen og med boder og stand i hallen. Da håper vi lag og foreninger vil komme og presentere seg. Det blir også salgsboder. Vi håper spesielt at mange fra Rissa tar turen over kommunegrensa med tanke på å presentere seg for leksværingene, sier Bård Hindrum som sammen med Svein Buan står i bresjen for kulturuka.

Det vil skje noe hver dag i Rissa og Leksvik i løpet av uka, men ikke alt er klappet og klart ennå.

Kirkekonsert

- Det som er klart er at det blir konsert i Rissa kirke onsdag den 8. februar med Henning Sommerro og John Pål Inderberg. Det blir i samspill med elever fra kulturskole og et sangkor, forteller Hindrum.

At det blir et felles UKM-arrangement er også et faktum, og det vil gå av stabelen lørdagen i kulturuka. Søndag kveld blir det Hederskveld i Rissahallen med utdeling av ulike priser og med sceneinnslag av ymist slag.

- Dette blir den siste Hederskvelden i Rissa. Leksvik hadde sitt Kultursjå i høst. Når Indre Fosen blir en kommune vil vi også ha en form for Hederskveld/Kultursjå, men formen på det vet vi ikke ennå, sier Hindrum.

Må besøke hverandre

Han oppfordrer alle som har noe å bidra med i løpet av kulturuka, enten det er i Leksvik eller Rissa, melder sin interesse før 20.janaur.

- Hovedhensikten med kulturuka er å vise hverandre hva vi driver med, over kommunegrensa. Det er derfor viktig at rissværinger og leksværinger besøker hverandre denne uka, slår Hindrum fast.