Båtene er spikret sammen av barn på Runde i påska 2014, og er merket med navn og telefonnummer, opplyser Nils-Roar Hareide fra Runde Miljøsenter.

- Vil ha beskjed

- I 2014 slapp vi ut 240 båter totalt fra Runde for å se hvor strømmene i havet fører dem. Snart er det strandryddeaksjon og vi håper at noen finner båtene. Vi vil gjerne ha beskjed hvis noen finner dem, sier han.

De mange trebåtene er en del av et forskning-og formidlingsprosjekt i lag med Runde Miljøsenter og skipsverftet Vard.

Golfstrømmen og Kyststrømmen er tilsammen ei voldsom elv som går nordover langs kysten av Norge. For å vise frem disse havstrømmene, satte Runde Miljøsenter ut 240 båter fra Runde.

VARDbåtene samlet. Foto: Jan M. Nilsen

Gir god informasjon om havstrømmene

Utsettingssted og funnsted vil gi svært god informasjon om hvordan havstrømmene beveger seg nordover langs kysten.

VARDbåt funnet ute. Foto: Jan M. Nilsen

- Mange båter er funnet i nærheten av Runde, men vi har fått tilbakemeldinger  om båter funnet helt opp til Frøya og vi tror at båtene vil bli funnet helt opp til Finnmark. Kanskje helt til Russland, og det kan tenkes at noen av båtene reiser enda lenger, forteller Hareide.

Alle funn vil bli registrert på websida til Runde Miljøsenter som vil visualisere hvordan båtene har reist med strømmen.