Han gikk for å sjekke hva havørnen drev og bakset med.

Måtte gi opp

Skutberg er pensjonert lærer som har fiske og livet ved og på sjøen som en daglig livsstil. Han er på sjøen nesten daglig og er kunnskapsrik og naturinteressert. Han har selv bygd egnede hus nede ved sjøen, der han bearbeider fangstene til ferdige produkter.

Det viste seg at havørnen nettopp hadde avlivet en månefisk. Den hadde hogd et betydelig hull dypt inn i den ene kroppssida på månefisken. Havørnen valgte å forlate stedet, da den så folk komme så nært. Månefisken ble lagt inn i naustet.

Observasjoner

Birger Skutberg. Foto: Eivind Holter

For et par uker siden observerte Skutberg en fisk som svømte i overflaten i det samme området. Bare ryggfinnen og litt av ryggen vistes. Det er vanlig at månefisker svømmer i overflaten på denne måten, når de hviler.

Ryggfinnen står litt på skrå, så de svømmer med kroppen litt til på skrå. De kan være nysgjerrige. Så fiskere og folk på sjøen kan en sjelden gang se dem. De svømmer ned på dypere vann når de skal spise maneter, planktondyr og småfisk. Omtrent på samme sted ble det funnet en halvspist månefisk om høsten for et par år siden.

Tung fisk

Månefisken Foto: Eivind Holter

Månefiskene er svært tunge, og de svømmer sakte. Denne månefisken er litt over 50 cm lang og nesten 40 cm bred. Ikke av de største, men den veier 7,2 kg. Det er tungt i forhold til størrelsen. Månefisker finnes i ulike størrelser, helt opptil 3 meter lange og kan veie 1 tonn eller mer. Halefinnen er svært kort og bred og gir kanskje liten effekt. Det er sannsynligvis rygg- og gattfinnen, som kan beveges fra side til side, som gir framdrift og balanse.

Havørnen får middag

Om kort tid skal denne havørnen, som ikke sjelden flyr over dette stedet i fjorden få en enestående middag: «Oppdelt månefisk servert på Skutberget».