Stor etterspørsel etter båtplass: Nå bygger Reidulf (77) ut for å møte behovet