- Vi ønsker å bidra til en holdningsendring. Det er ikke bare masse folk i lakk og lær som går i PRIDE-parade