– Det ble en kjempesterk stund for oss, følelsesladet, sier en gråtkvalt Ella Marie Hætta Isaksen til VG.

– Vi opplevde å ikke bare bli trodd, men et menneskemøte med en som virkelig møter mennesker med medfølelse og sympati. Det gjør et hav av forskjell i møte med denne staten som er så sterk og arrogant og vanskelig å snakke med.

De samiske Fosen-aksjonistene som møtte til audiens hos kong Harald, var Hætta Isaksen, Elle Nystad, Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Patre Laiti, Nella-Stina Wilks Fjällgren, Ingke Marie Jåma og Mihkkal Hætta, ifølge en pressemelding fra Natur og Ungdom. Kronprins Haakon var også til stede, ifølge Kongehuset.no.

Håper han lytter

Fosen-aksjonistene har påpekt at kong Harald i 1997 på vegne av landet beklaget den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Vel vitende om at kongen ikke har reell politisk makt, krever de imidlertid ikke at han løser Fosen-saken.

– Vi har ingen andre steder å gå. Vi håper Hans Majestet vil lytte til oss og minne den ansvarlige staten om sitt ansvar, sa leder Elle Nystad i NSR-Nuorat i forkant av audiensen.

Avsluttet blokkeringer

Den lille lavvoen foran Slottet sto fremdeles der fram til møtet med kongen.

Fosen-aksjonistene har avsluttet blokkeringer av departementer og uttalte i forrige uke at de var ferdige med sivil ulydighet for denne gangen.

Den 11. oktober rigget de seg til i protest mot at regjeringen har brukt 730 dager uten å komme til en løsning i saken om vindindustrianleggene på Fosen. De ba også om audiens hos Kongen, noe de fikk.