Fraråder å la ulovlig molo få stå: – Et stort inngrep i strandsonen