Staten vil stoppe nabokrav om støyerstatning ved kampflybasen

foto